Det vi erbjuder är hämtning av återvinningsbart avfall

Tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar samt metallförpackningar.

Hanteringen av tidningar och förpackningar hemma brukar innebära flera problem:

 Svårt att hitta en rationell sorteringslösning
Tömningen sker för sällan
Översvämmande kärl som luktar
Det spills i bilen under transporten
Rengöring av kärl och påsar
Fulla återvinningsstationer…

Dessutom påverkar dina biltransporter miljön negativt