Som metallförpackningar räknas alla förpackningar som till största delen består av metall.