ny_logga

 

 

 

Svensk SopHEMtning startade hösten  2010 i Gävle verksamheten som är inriktad på insamling av icke-farligt avfall.

Med andra ord det avfall som var och en skall sortera och lämna för återvinning. Vår målsättning är att underlätta för var och en som upplever att det kan vara besvärligt att själv se till att avfallet hamnat där det hör hemma, på i glasigloos, containrar och slutligen återvinningsstationer. Vi vill även bidra till en bättre miljö genom samordnade transporter, och att allt det vi samlar in verkligen återvinns i största möjliga mån.