Som ofärgat glas räknas alla ofärgade glasförpackningar. Hit räknas inte spegelglas, dricksglas, fönsterglas m.m. då de kan innehålla miljöfarliga ämnen.