Tillsammans kan vi spara 90 ton koldioxid per år!

Varje gång du tar bilen till återvinningsstationen drabbas miljön negativt av bilens utsläpp. 

 

Detta bidrar till att känslan av den miljöinsats du gör i och med din återvinning inte blir hundraprocentig. 

Låter du oss ta hand om dina tidningar och förpackningar och återvinna dem minskar koldioxidutsläppen från transporterna. Dessutom ökar kvaliteten i sorteringen i och med att du får för ändamålet avsedda säckar vilket gör sorteringen mycket enkel. Vid vår återvinningsstation sker ännu en sortering vilket ytterligare bidrar till kvaliteten. Våra säckar är gjorda av återvunnet polyeten (endast kolväten) som är brännbart och med minimal miljöpåverkan.

Miljökalkyl 90 ton? Så här har vi räknat.