Svensk SopHemtning |  Gör källsortering lite enklare -
070-717 77 31
kommunikation@svensksophemtning.se

Vi gör din källsortering lite enklare 

 
Vi erbjuder dig miljövänliga tjänster som underlättar din källsortering

HUR FUNGERAR VÅR TJÄNST?


BESTÄLL
Beställ ditt abonnemang

Beställ ert abonnemang genom att använda beställningsformuläret, tveka inte att ringa oss ifall ni funderar över något.

KÄRL
Vi kör ut 6 kärl i wellpapp med lock.

Vi kör ut sorteringskärlen kostnadsfritt. Säckarna som är på 125 l fyller ni sedan löpande med era tidningar och förpackningar.

SMS
Vi skickar ut sms innan hämtning

Dagen innan hämtning får du ett SMS som påminnelse. På hämtningsdagen ställer ni ut säckarna vid vägen.

HÄMTNING
Var fjärde vecka är det hämtning

Då kommer vår bil hem till er och hämtar säckarna. Bilen töms sedan på vår återvinningsstation där den slutliga sorteringen utförs.

TIDNINGAR
Dagstidningar, veckotidningar, reklamblad.
PAPPERSFÖRPACK.
Alla förpackningar som till största delen består av papper.
PLASTFÖRPACK.
Hårda och mjuka plastförpackningar.
METALLFÖRPACK.
Alla förpackningar som till största delen består av metall.
GLAS
Alla färgade och ofärgade glasförpackningar.


EN NY ÅTERVINNINGSIDÉ


Låt oss hämta och återvinna ditt källsorterade skräp, så minskar koldioxidutsläppen från transporterna.
img

Hur du kan förbättra din återvinningsprocess!

Återvinning är en nyckelkomponent i modern avfallshantering och är den tredje komponenten i avfallshierarkin "reducera, återanvänd och återvinna".

Låter du oss ta hand om dina tidningar och förpackningar och återvinna dem minskar koldioxidutsläppen från transporterna. Dessutom ökar kvaliteten i sorteringen i och med att du får för ändamålet avsedda säckar vilket gör sorteringen mycket enkel. Vid vår återvinningsstation sker ännu en sortering vilket ytterligare bidrar till kvaliteten. Våra säckar är gjorda av återvunnet polyeten (endast kolväten) som är brännbart och med minimal miljöpåverkan. BÖRJA ÅTERVINNA MILJÖSMART NU

Gör dig själv och miljön en tjänst för endast 149 kronor per månad. Säckar och kärl ingår.

Svensk SopHemtning |  Gör källsortering lite enklare -

This is a list of companies that already trust us with their recycling process. Do join them.